Jezdíte se svým vozem do servisu tak, jak předepisuje výrobce dle servisních intervalů? „Prodloužené“ servisní intervaly dnes bereme jako běžnou součást servisní praxe při údržbě automobilu, ale zkusme zapřemýšlet, proč tomu tak je.

Komu tím výrobce automobilů pomáhá – zákazníkovi, jeho vozu, nebo sám sobě? Návštěva servisu, zejména toho autorizovaného, není levná záležitost. Z tohoto pohledu se na první pohled zdá, že taková návštěva po 30 000 ujetých kilometrech je menší zlo – jak finanční, tak časové, než by tomu bylo např. při intervalu každých 10, popř. 15 000 km.

Doživotní náplň

Zákazník, který si koupí nový vůz, vlastní jej čtyři pět let, během nichž navštěvuje servis dle předepsaných (dlouhých) servisních intervalů a poté vůz prodá a koupí si nový model (a servisuje jej týmž způsobem), je zákazník snů každého dealerství. Díky dnešní konzumní společnosti a ekonomice založené na spotřebě nemusí výrobci (žehličkami počínaje, automobily konče) své výrobky stavět tak, aby vydržely např. dvacet let bezproblémového provozu, ale stačí oněch jmenovaných pět let. Často můžeme slyšet, že je nějaký díl či náplň doživotní, např. olejová náplň v diferenciálech či převodovkách. Co už slyšet není, je skutečnost, že tou „doživotností“ se myslí čas, než vyprší záruka. Přestože taková převodovka je testována např. na 1 milion kilometrů, je směšné se domnívat, že by tomu tak bylo s jednou a toutéž olejovou náplní. Neexistuje olej, který by si zachoval své vlastnosti po takovou dobu v prostředí, kde dochází k vzájemnému tření kovových částí.

Kvalitní olej versus biosložky v palivech

Obdobné je to při rutinním olejovém servisu. Nenechme se uchlácholit, že dnešní motory a oleje jsou na takové úrovni, že servisní interval 25, resp. 30 000 km je zcela postačující. Vraťme se do nedávné historie, kdy si dieselové motory našly cestu do osobních automobilů. Mluvíme ještě o atmosférických a prvních turbodieselových jednotkách, které si o nějakých common-railech mohly nechat jen zdát. Tyto (z dnešního pohledu primitivní) motory měly olejové intervaly 10, některé 15 000 km. Motory od té doby, zejména ty dieselové, prošly obrovským vývojem, který se projevil na jejich kultivovanosti, výkonu, spotřebě, a rovněž na složitosti a náchylnosti! Náchylnost na kvalitu paliva a náročnost na údržbu. Důkaz? V případě natankování nekvalitního paliva je rozdíl v chodu motoru a výkonu snadno odhalitelný. Přesto je jejich olejový interval dvojnásobně delší. Podíl síry a zvyšující se obsah biosložek v palivech mají velký vliv na znehodnocování motorového oleje. Přísady syntetických olejů si jen těžko mohou ponechat své vlastnosti (dekarbonizace, antikorozní a viskózní vlastnosti…) po tak dlouhou dobu.

Je s podivem, že věc jako vzduchový filtr (minimální finanční položka) se rovněž „těší“ dlouhým intervalům výměny. Zcela zbytečně, přestože jeho funkce rozhodně není zanedbatelná.

Záleží-li vám na dobré funkci vašeho motoru, buďte více kritičtí k tomu, co předepisuje výrobce a následně papouškuje autorizovaný servis. Svému motoru jen prospějete a z dlouhodobého hlediska se investice do údržby vyplatí, a to jak finančně, tak časově. Přemýšlejte o tom.