Nepodceňujte pojištění vozidla, mohlo by se to vymstít

O povinnosti platit na své vozidlo povinné ručení ví snad každý majitel a řidič, přesto se mohou najít tací, kteří tuto problematiku podcení a pojištění vědomě neplatí, nebo si nejsou vědomi toho, že by za daných podmínek platit měli. Jak to tedy je s povinným ručením a jak neudělat chybu?

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za škody, které byste mohli jiným účastníkům provozu způsobit při provozování svého vozidla. Právně je stanoveno, že povinné ručení se musí platit na každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích, nebo kterému byla přidělena registrační značka či technický průkaz. Pakliže na takové vozidlo pojištění uzavřeno není, nesmí být provozováno a je-li k němu vydána registrační známka či technický průkaz, měly by být vráceny příslušným úřadům. Při nedodržení těchto právních předpisů se vystavujete postihu. Je jím úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tento příspěvek se počítá za každý cen, kdy auto nebylo pojištěno a závisí na typu vozidla. Jeho výše se pohybuje od 20 do 300 korun za den.

Povinné ručení samozřejmě nekryje škody, které by byly způsobeny na vašem vozidle, například při přírodních pohromách nebo eventuálních dopravních nehodách. K tomu je vyhrazeno havarijní pojištění.

Na čem závisí výše povinného ručení?

Povinné ručení je běžně vypočítáváno na základě několika faktorů. Patří mezi ně především typ, stáří a objem motoru vozidla, u nákladních aut pak hmotnost vozidla. Vliv na něj mají také lokalita, kde je vozidlo provozováno, k jakým účelům slouží a samozřejmě také bonusy a malusy – tedy průběhem pojistného období, za který pojistitel vozu získává buď kladné body (bonusy) při bezškodném průběhu pojištění, nebo záporné body (malusy) za případné havárie.

Podobné články:

1000 Kč za založení účtu

Tisícovka, která leží doslova na zemi. Založte si účet u RB, zaplaťte třikrát kartou a tisícovka je vaše. To mě zajímá.

Napsat komentář

Neomezené volání a porce dat za 327 Kč

Neplatíte zbytečně moc za svůj mobil? Podívejte se, jak mít neomezené volání a slušnou porci dat za bezkonkurenčních 327 korun.