Na trhu se z důvodu různých dispozic garáží objevuje mnoho typů garážových vrat. Jedná se hlavně o vrata sekční, posuvná, rolovací a dvoukřídlá. Každá vrata mají svá specifika, ale jsou obecná pravidla, na které je dobré pamatovat a vrata opečovávat průběžně. Pojďme se na ně podívat.

  • Kontrola volných součástek

Průměrná garážová vrata se otevřou více než tisíckrát ročně. To je velmi mnoho pohybu a vibrací. Uvolněné součástky lze identifikovat poslechem i pohledem. Je důležité si těchto náznaků všímat, pokud ovšem máte garážová vrata na ovládání, tak si těchto věcí lze všimnout hůře. Obecně platí, že kvartální kontrola je dostatečnou prevencí před uvolněnými součástkami.

  • Vyvažování garážových vrat

Ať se jedná o jakýkoliv typ vrat, jejich váha je kolem 180 kg a s vědomím jejich dennodenního využití je důležité, aby zatížení na jednotlivé kolejnice bylo vyrovnané. V opačném případě dochází k dramatickému opotřebení na jedné straně a životnost vrat se výrazně zkracuje.

Kontrola spočívá v manuálním otevření garážových vrat do zhruba poloviny výšky otvoru. Ve chvíli, kdy dveře zůstanou otevřeny, znamená to, že jsou dveře vhodně vyváženy. V opačném případě je důležité přivolat technika, který zajistí správné vyvážení.

  • Promazávání kolejnic

Promazávání se netýká pouze kolejnic, ale také ložisek a řetězů. Udržování těchto součástek naolejovaných je klíčem k prodloužení životnosti a údržba zabere pouze 10 minut ročně.

  • Kontrola vodících lan

Na vodící lana nesaháme a snažíme se vyvarovat jakémukoliv zásahu a úpravám. Neodborná manipulace s vodícími lany je velmi nebezpečná a jejich kontrola probíhá pouze pohledově. Kontrolují se hlavně části, které přichází nejvíce do kontaktu s kladkami. Vady vodících lan lze pozorovat porušenými vlákny.

Úpravy vodících lan nechte dělat profesionální techniky.

  • Pravidelné čištění venkovního povrchu

Nejjednodušší ale nejčastější údržbou je běžné umývání venkovních ploch. Pomocí jemného čisticího prostředku a měkkého kartáče vyčistěte garážová vrata několikrát do roka. Tím se odstraní korozivní chemikálie nebo nečistoty na garážových vratech, které mohou napomáhat zanášení důležitých součástek.